درباره ما

هر آنچه که مربوط به حوزه موسیقی می شود از اخبار موسیقی ایران و جهان گرفته تا تاریخ آخرین کنسرت ها و بیوگرافی هنرمندان را در ایران کنسرت نیوز دنبال کنید.