رییس انجمن آهنگ خراسان رضوی شنبه با اعلام این مقاله به خبر نگار ایرنا اذعان کرد : تیم های آوا و نوازندگان و خوا‌نندگان انفرادی به صورت خودجوش ضمن ارسال پیام ( ماندن در منزل ( به اجرای هنرهای خویش در فضای مجازی پرداخته اند . مجتبی قیطاقی خاطر نشان کرد : بعضی از تیم های آوا درسمت ایفای مسوولیت اجتماعی و فرهنگی خویش به صورت خودجوش اثراتی را فراهم نموده و برای خداقوت اعلام کردن و تقویت روحیه پرسنل شهرداری , بیماران , قاب طبابت و درمانی در فضای مجازی ارایه کرده اند . او اظهار داشت : کلیه جور آوا در فضای مجازی بوسیله اشخاص و تیم های متفاوت از خراسان رضوی ارایه می […]