نظرات پلاسیدو دومینگو راجع به قرنطینه پلاسیدو دومینگو , معروف‌ترین خواننده اپرای دنیا با تایید ابتلای خویش و خانواده‌اش به ویروس کرونا , از مردمان خواست در منزل بمانند . دومینگو در برگه فیس‌بوک خویش خبر ابتلا به کووید 19 را وظیفه اخلاقی خویش دانست . وی تب و سرفه را علامت ها بیماری خویش خاطرنشان کرد وگفت بعداز سود آزمایش , اینجانب و خانواده‌ام در موقعیت بهداشتی خیر هستیم . وی نوشت : «از تمامی مردمان درخواست می کنم‌که به شدت مراقب خویش باشند و طبق راهبرد , تر و تمیز دست‌های خویش را شست‌وشو نمایند و حدود دو متر از سایرافراد مسافت بگیرند و هرکاری که میتوانند برای پیشگیری از شیوع […]